Cenovnik
Vrsta sobe i broj osoba Cena
Soba za 6 osoba 12 € po osobi
Soba zs 5 osoba 12 € po osobi
Soba za 4 osobe 12 € po osobi
Soba za 3 osobe 12.5 € po osobi
Soba za 2 osobe 12.5 € po osobi
Soba za 1 osobu 25 € po osobi

*Sobe nisu deljive, namenjene su za homogene grupe (1 – 6 osoba).
Za zakup celog hostela odobravamo popust!

Cene udstupaju od vežećih za vreme Exita,sajmova i drugih značajnih manifestacija!